Cập Nhật tiến độ dự án Vinhomes oceanpark 2 – vinhomes văn giang hưng yên.! Mời Quý Anh Chị cùng Hoàng Bắc điểm qua tiến độ thi công của các phân khu của dự án Tháng 07/2022.

  • Tiến độ thi công phân khu Chà Là
  • Tiến độ thi công phân khu San Hô
  • Tiến độ thi công phân khu Sao Biển
  • Tiến độ thi công phân khu Kinh Đô
  • Tiến độ thi công phân khu Cọ Xanh
  • Tiến độ thi công phân khu Đảo Dừa
  • Tiến đô thi công phân khu Ngọc Trai
  • Đã tiến hành thi công, gần như hoàn thành xong quá trình san lấp, giải phóng mặt bằng.
  • Bãi biển nước mặn – tiện ích được triển khai đầu tiên tại dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng
  • 1500 lô bán đầu tiên đã ép xong cọc, đang đào móng. và đang cất nóc.